22. Ứng dụng hình thức dạy học tư duy khám phá trong các trường trung học phổ thông – Bang Florida, Hoa Kỳ

22. Ứng dụng hình thức dạy học tư duy khám phá trong các trường trung học phổ thông – Bang Florida, Hoa Kỳ

TÓM TẮT: Dạy học tư duy khám phá là phương pháp dạy học tích cực, hướng vào người học, giáo viên nêu vấn đề, giả thiết tình huống thay vì đưa ra các sự kiện và chân lý, nhằm khuyến khích học sinh học tập thông qua việc tự thu nhận và khám phá kiến thức. Đặt câu hỏi tư duy bậc cao được xem là cốt lõi của dạy học tư duy khám phá, người giáo viên có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo động lực cho học sinh học tập tích cực. Bài viết nhằm giới thiệu một số hoạt động dạy học áp dụng phương pháp dạy học tư duy khám phá tại các trường trung học phổ thông bang Florida, Hoa kỳ.

Từ khóa: dạy học tư duy khám phá, câu hỏi tư duy bậc cao.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HỒNG MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *