18. Xếp hạng trường đại học trên thế giới

18. Xếp hạng trường đại học trên thế giới

TÓM TẮT: Việc xếp hạng đại học sẽ thúc đẩy các cơ sở giáo dục đại học phấn đấu cải tiến chất lượng để vươn lên. Bảng xếp hạng là cơ sở cho phụ huynh và học sinh quyết định chọn trường theo học; nhà tuyển dụng lựa chọn sinh viên sau tốt nghiệp và các cơ quan, tổ chức quyết định đầu tư hay không vào cơ sở giáo dục đó. Bài viết giới thiệu một số bảng xếp hạng uy tín trên thế giới và cách thức đánh giá, xếp hạng của bảng xếp hạng đó.

Từ khóa: xếp hạng, xếp hạng đại học, cơ sở giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VINH SAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *