17. Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán theo hướng tăng cường thực hành tại Trường Đại Học Tây Bắc

17. Nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán theo hướng tăng cường thực hành tại Trường Đại Học Tây Bắc

TÓM TẮT: Trước những yêu cầu của nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập kinh tế quốc tế, kế toán không thuần túy là một công cụ quản lý kinh tế mà đã phát triển và trở thành một ngành, một loại hình dịch vụ, thương mại dịch vụ. Nhằm đáp ứng giữa nhu cầu và khả năng cung cấp nguồn nhân lực kế toán, tài chính trong thời gian tới, nhiệm vụ cấp bách của các cơ sở đào tạo là phải tiếp tục đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo ngành kế toán. Về chương trình đào tạo, cần đa dạng hơn, linh hoạt hơn, tăng cường các kỹ năng thực hành, tiếp cận các hoạt động thực tế. Đây là nội dung quan trọng có tính quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy, bài viết tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành kế toán theo hướng đào tạo cử nhân thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, kế toán, Đại học Tây Bắc.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐOÀN THANH HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *