17. Giáo dục và đào tạo với yêu cầu về trí lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

17. Giáo dục và đào tạo với yêu cầu về trí lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TÓM TẮT: Trước xu thế phát triển chung của nền kinh tế tri thức, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh, rút ngắn, đòi hỏi con người Việt Nam phải hình thành tổng hợp nhiều năng lực trí tuệ. Trong, đó có những năng lực nổi trội là: có kiến thức rộng rãi và sâu sắc trong nhiều lĩnh vực; khả năng tiếp thu nhanh và vận dụng linh hoạt; khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề; sự sáng tạo…

Từ khóa: trí lực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN MAI LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *