16. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học tại khu vực tây nguyên đáp ứng bối cảnh hội nhập

16. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học tại khu vực tây nguyên đáp ứng bối cảnh hội nhập

TÓM TẮT: Giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong việc cung cấp lực lượng lao động có trình độ, chất lượng, phục vụ cho sự phát triển hay trường tồn của doanh nghiệp, địa phương và cả quốc gia. Tuy nhiên, đào tạo nguồn nhân lực như thế nào ở bậc đại học để đáp ứng được nhu cầu của các nhà tuyển dụng, đáp ứng được xu hướng hội nhập hiện nay đang là vấn đề lớn cho các trường đại học. Nghiên cứu này đánh giá hiện trạng về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học thông qua khảo sát 55 doanh nghiệp, 230 sinh viên tại khu vực Tây Nguyên, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế của hoạt động đào tạo tại khu vực này.

Từ khóa: giáo dục đại học; nguồn nhân lực; Tây Nguyên; chất lƣợng giáo dục; sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ THANH TRÚC, VÕ THỊ PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *