15. Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

15. Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

TÓM TẮT: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận xác định rõ vai trò và tầm quan trọng cũng như nội dung của việc phát triển đội ngũ giáo viên. Đồng thời nghiên cứu vị trí, vai trò, đặc điểm của cấp học trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân làm cơ sở cho việc nghiên cứu đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Từ khoá: phát triển đội ngũ, giáo viên, trung học cơ sở, thị xã Gia Nghĩa

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HỮU LÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *