14. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong asean về nghề du lịch: cơ hội và thách thức đối với nhân lực du lịch Khánh Hòa

14. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong asean về nghề du lịch: cơ hội và thách thức đối với nhân lực du lịch Khánh Hòa

TÓM TẮT: Từ năm 2016, lao động du lịch tại Việt Nam đã là lĩnh vực đầu tiên chịu tác động từ thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch. Thỏa thuận này đã mở ra nhiều cơ hội và không ít những thách thức cho nhân lực du lịch Việt Nam nói chung, và nhân lực du lịch Khánh Hòa nói riêng. Nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá thực trạng, đồng thời phân tích mức độ  hài lòng của các doanh nghiệp du lịch đối với chất lượng nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa hiện nay, từ đó rút ra cơ hội và thách thức, trên cơ sở đó sẽ đề xuất những giải pháp cho công tác đào tạo giúp nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập.

Từ khóa: nhân lực du lịch, MRA-TP, cơ hội, thách thức.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH CÁT DUYÊN, NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *