13. Biện pháp nâng cao chất lượng học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ

13. Biện pháp nâng cao chất lượng học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng Trường Cao Đẳng Y Tế Cần Thơ

TÓM TẮT: Thực tập đóng vai trò rất quan trọng trong đào tạo nhân sự ngành Y, đặc biệt là thực tập lâm sàng, vì vậy thời lượng dành cho thực tập lâm sàng (TTLS) chiếm trên 40% tổng thời  lượng chương trình đào tạo. Bài viết này hướng đến mục tiêu tìm hiểu thực trạng thực tập lâm sàng của sinh viên ngành điều dưỡng. Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ. Trên cơ sở đó, đề xuất ra các biện pháp nâng cao chất lượng học lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng tại trường. Sử dụng kết quả hồi cứu hồ sơ quản lý học tập, hồ sơ đánh giá thực tập lâm sàng của sinh viên 2 khoá điều dưỡng: khóa 7 (năm học 2017) và điều dưỡng khóa 6 (năm học 2016), bài viết đã chỉ ra một số thực trạng chất lượng về kỹ năng, kiến thức và thái độ của sinh viên trong thực tập lâm sàng. Từ đó, các biện pháp liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ GV hướng dẫn lâm sàng; nâng cao chất lượng dạy học lâm sàng; nâng cao ý thức, thái độ của sinh viên; cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện giảng dạy cũng như công tác tổ chức, phối hợp giữa nhà trường và bệnh viện được đề xuất.

Từ khóa: thực tập lâm sàng, ngành điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *