12. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học

12. Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học

TÓM TẮT: Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung họchoạt động thường niên của năm học. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác bồi dưỡng cho giáo viên, giúp giáo viên bổ sung thêm những kiến thức, những chủ trương mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời giúp giáo viên phát triển năng lực giảng dạy của mỗi cá nhân. Để công tác bồi dưỡng thường xuyên mang lại hiệu quả cao, tác giả xin đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên của bậc trung học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.

Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên, giáo viên, trung học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: CAO THỊ THÚY DIỄM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *