11. Khung chuẩn trình độ quốc gia Thái Lan bậc giáo dục đại học và những đề xuất cho Việt Nam

11. Khung chuẩn trình độ quốc gia Thái Lan bậc giáo dục đại học và những đề xuất cho Việt Nam

TÓM TẮT: Việc hội nhập, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đặc biệt là kinh tế đang diễn ra một cách mạnh mẽ ở trong khu vực và trên thế giới. Muốn quốc gia phát triển, không bị cô lập chắc chắn phải hòa theo dòng chảy chung đó. Vì vậy việc xây dựng và triển khai thực hiện khung chuẩn trình độ để nâng cao chất lượng người học, phát triển con người toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mỹ, đào tạo nguồn nhân lực có tri thức đáp ứng những nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội về chất lượng người lao động; tạo cơ hội cho mọi người đều được bình đẳng về cơ hội tiếp cận, học tập suốt đời, học để biết, để làm, để tồn tại, để chung sống nhằm đáp ứng những yêu cầu trong thời kỳ mới là một việc làm hết sức có ý nghĩa và cấp thiết.

Từ khóa: khung chuẩn trình độ, trường cao đẳng – đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG HỮU TÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *