10. Giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay

10. Giải pháp nâng cao hứng thú học tập cho học viên các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay

TÓM TẮT: Trong sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, vấn đề bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo rất quan trọng. Trên cơ cở nghiên cứu về hứng thú học tập, đặc điểm tâm lý, học tập của người lớn, bài viết đưa ra một số giải pháp tạo hứng thú cho học viên các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Từ khóa: học viên, lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hứng thú học tập.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ KHÁNH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *