08. Nên sử dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng như thế nào

08. Nên sử dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng như thế nào

TÓMTẮT: Quản lý các cơ sở theo chuẩn là một trong những việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục. Hiện nay, các nhà trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và phổ thông chỉ sử dụng bộ tiêu chuẩn để đánh giá cơ sở giáo dục của mình. Việc đánh giá còn bộc lộ nhiều bất cập, các kết quả đánh giá chưa phản ánh trung thực thực trạng của nhà trường, trong khi cách thức quản lý không có gì thay đổi. Vấn đề là các nhà quản lý chưa sử dụng bộ chuẩn theo đúng chức năng của nó. Chuẩn để xây dựng một hệ thống quản lý theo chuẩn, còn đánh giá chỉ xảy ra ở cuối chu kì quản lý. Bài viết này đề cập về vấn đề đó.

Từ khóa: tiêu chuẩn, tiêu chí, hệ thống quản lý theo chuẩn.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *