07. Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh

07. Một số giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo ở Trường Cao Đẳng Điện Lực Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Công nghệ thông tin ngày nay hiện diện ảnh hưởng đến tất cả mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của con người. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống, tạo nên một cuộc sống mới đó là “cuộc sống số”. Những thành tựu của công nghệ thông tin đã góp phần rất quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong thời k  hội nh p và mở c  a hiện nay.

Từ khóa: công nghệ thông tin, phát triển, ứng dụng, quản lý đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HUY DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *