Quản lý sử dụng học liệu điện tử trong dạy học ở các trường trung học phổ thông công lập quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý sử dụng học liệu điện tử trong dạy học ở các trường trung học phổ thông công lập quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Quản lí sử dụng học liệu điện tử (HLĐT) trong dạy học tại các cơ sở giáo dục là vấn đề cấp bách và cần thiết, đòi hỏi sự chỉ đạo thống nhất và thực hiện đồng bộ, nghiêm túc từ cấp quản lí đến giáo viên (GV), học sinh (HS) nhằm giúp nhà trường tiết kiệm được nguồn lực cho phát triển học liệu, giúp đội ngũ GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, chắt lọc những phương pháp, kiến thức… phù hợp nhất cho bài giảng và nâng cao chất lượng dạy học. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lí sử dụng HLĐT trong dạy học ở các trường trung học phổ thông (THPT) công lập quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa: Quản lí, sử dụng học liệu điện tử, học liệu điện tử.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NHƯ QUỲNH ANH

One thought on “Quản lý sử dụng học liệu điện tử trong dạy học ở các trường trung học phổ thông công lập quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *