Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non, tiểu học ở Trường Đại học Quảng Bình

Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non, tiểu học ở Trường Đại học Quảng Bình

Tóm tắt: TTSP là hoạt động thực hành đặc biệt quan trọng không chỉ đối với sinh viên mà còn đối với chính bản thân các cơ sở đào tạo giáo viên. Nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Quảng Bình, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non, tiểu học ở Trường đại học Quảng Bình hiện nay

Từ khóa: Thực hành thực tập, TTSP, thực tập nghề nghiệp, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LƯƠNG THỊ LAN HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *