Kết quả công tác phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM giữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú và Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Đồng Tháp

Kết quả công tác phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM giữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tú và Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt: Nghiên cứu là kết quả khảo sát thực nghiệm về sự phối hợp giữa trường THCS Nguyễn Tú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với khoa Khoa học tự nhiên, trường đại học Đồng Tháp trong tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM. Nhằm đánh giá hiệu quả sự phối hợp, tác giả tiến hành khảo sát cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường THCS Nguyễn Tú. Khảo sát với thang đo Likert 5, xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS 25 để thu thập các đại lượng thống kê gồm điểm trung bình, độ lệch chuẩn. Trong bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kết quả nghiên cứu này giúp cho nhà quản lý giáo dục có thêm phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo định hướng giáo dục STEM trong trường học, góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh THCS Nguyễn Tú nói riêng và các trường THCS nói chung.

Từ khóa: Phối hợp, STEM, THCS Nguyễn Tú, Đại học Đồng Tháp

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM NGUYỄN CẨM TÚ(*), TRẦN VĂN ĐẠT(**), PHAN NGỌC THẠCH(***)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *