Vấn đề dạy học tích hợp trong trường trung học cơ sở

Vấn đề dạy học tích hợp trong trường trung học cơ sở

Tóm tắt: Dạy học tích hợp (DHTH) có nhiều ưu điểm và đã được nghiên cứu, triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam cũng đang từng bước thực hiện xu hướng giáo dục này, tuy nhiên, còn nhiều trở ngại. Bài viết trình bày một số nghiên cứu cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về DHTH, đồng thời, đề xuất các biện pháp để triển khai hiệu quả vấn đề này trong thực tiễn giáo dục phổ thông tại Việt Nam.

Từ khóa: Bộ chỉ số phát triển giáo dục, trường phổ thông, giải pháp

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHÚC HUY TÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *