Hành vi bắt nạt trực tuyến của vị thành niên một số tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam

Hành vi bắt nạt trực tuyến của vị thành niên một số tỉnh, thành khu vực phía Nam Việt Nam

Tóm tắt: Bắt nạt trực tuyến (BNTT) đã và đang xảy ra với rất nhiều dạng thức khác nhau và để lại những tổn thương vô cùng nặng nề, không chỉ trên cơ thể mà còn cả về tinh thần, nhất là với vị thành niên (VTN). Bài viết đánh giá thực trạng HVBNTT đối với trẻ VTN tại một số trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM và TP. Cần Thơ. Với việc tập trung sâu vào nghiên cứu động cơ và bản chất của HVBNTT, chúng tôi xét thấy có sự khác biệt rõ rệt về nhận thức, thái độ và hành vi dưới góc độ người bắt nạt và người bị bắt nạt. Từ đó, chúng tôi đề xuất xây dựng chương trình phòng ngừa HVBNTT cho VTN Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, rèn luyện cách ứng phó của VTN khi rơi vào tình huống BNTT cũng như vượt qua khó khăn tâm lý do BNTT gây ra.

Từ khóa: Vị thành niên, bắt nạt trực tuyến, bạo lực học đường.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI MỸ HẠNH, GIANG THIÊN VŨ(*), ĐINH THỊ HẰNG, PHẠM THỊ THÀNH DANH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *