Giáo dục hướng nghiệp thông qua hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục hướng nghiệp thông qua hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học tại một số trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện qua phương pháp thu thập tư liệu, phỏng vấn giáo viên và thảo luận từ hội thảo khoa học. Nghiên cứu cho thấy hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học giúp giáo viên định hướng nghề nghiệp cho học sinh thuận lợi hơn. Qua đó, học sinh rèn được nhiều kỹ năng, trải nghiệm và nhận ra bản thân mình phù hợp với kỹ năng, sở thích và chọn nghề cho bước giáo dục nghề nghiệp sau này. Trong tiến trình này, giáo viên và học sinh gặp không ít những khó khăn. Một số ý kiến được đề xuất nhằm giúp cho giáo dục hướng nghiệp được thuận lợi hơn.

Từ khóa: Giáo dục hướng nghiệp, Nghiên cứu khoa học, Hướng dẫn học sinh, Học sinh trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LE NGOC THACH(*), LE HO MINH TRI(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *