Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên nhằm nâng cao “sức khỏe” trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên nhằm nâng cao “sức khỏe” trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: “Sức khỏe” của trường phổ thông là khái niệm không mới, những năm gần đây đã, đang được các nước trên thế giới quan tâm và Việt Nam cũng đang bắt đầu. “Sức khỏe” trường phổ thông là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của từng nhà trường, đáp ứng các yêu cầu của Luật Giáo dục, phù hợp với yêu cầu của xã hội đối với trường phổ thông của từng địa phương và của cả nước. Điều kiện làm việc của giáo viên là yếu tố cần quan tâm để nâng cao “sức khỏe” cho trường phổ thông. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Từ khóa: Điều kiện làm việc; giáo viên; “Sức khỏe” trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ THÚY QUYÊN(*), ĐINH THỊ KIM LOAN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *