Quản trị nhân sự doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị nhân sự doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Tóm tắt: Công nghệ hiện đại đã thay đổi hoàn toàn khái niệm về không gian làm việc truyền thống và cho phép nhân viên làm việc bất kể ở đâu và khi nào. Các tiến bộ gần đây trong lĩnh vực công nghệ đã ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của nguồn nhân lực, từ tìm kiếm đến quản lý hiệu suất. Các chuyên gia cho rằng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong bộ phận quản trị nhân sự. Sự thay đổi do công nghệ mang lại cho các tổ chức có 2 cách tiếp cận: 1) Cung cấp nhiều công cụ để quản lý và thu hút tài năng vào các tổ chức; 2 ) Giúp các nhà quản trị thay đổi trọng tâm từ việc quản lý nhân lực sang việc tối ưu hóa lợi nhuận cho công ty. Để đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần tập trung và nhanh chóng bắt kịp xu hướng công nghệ hóa, không chỉ trong bộ phận sản xuất mà còn ứng dụng cho phát triển nguồn nhân lực và tối ưu hóa nguồn lực công ty.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, quản trị nhân sự, công nghệ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN QUANG ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *