Bộ chỉ số phát triển giáo dục ở trường phổ thông và giải pháp tổ chức thực hiện

Bộ chỉ số phát triển giáo dục ở trường phổ thông và giải pháp tổ chức thực hiện

Tóm tắt: Xây dựng bộ chỉ số phát triển giáo dục ở trường phổ thông là việc rất cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bài viết đề xuất khung chỉ số phát triển giáo dục của trường phổ thông bao gồm: Tiếp cận giáo dục, phát triển các nguồn lực giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục và kết quả đạt được. Bài viết cũng phân tích một số giải pháp đề xuất về cơ chế chính sách, các nguồn lực, vai trò của các bên liên quan trong việc thực hiện các chỉ số phát triển giáo dục của nhà trường.

Từ khóa: Bộ chỉ số phát triển giáo dục, trường phổ thông, giải pháp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *