24. Các giai đoạn phát triển của giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

24. Các giai đoạn phát triển của giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

TÓM TẮT: Việc nghiên cứu những giai đoạn phát triển của giáo dục nước ta, trong đó có giáo dục Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) sẽ là một bài học lịch sử giáo dục quý báu, cần nghiên cứu và vận dụng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Từ khóa: giai đoạn phát triển, giáo dục Nam Bộ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGÔ PHAN ANH TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *