23. Về tác phẩm Địa Dư Nước Ta của Hồ Chí Minh

23. Về tác phẩm Địa Dư Nước Ta của Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết giới thiệu tác phẩm Địa nước ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1942. Địa dư nước ta là một bài viết tóm tắt về địa lý nước ta viết theo lối diễn ca với thể thơ lục bát, gồm 70 câu. Đây là một cách viết độc đáo, sáng tạo, phù hợp với mặt bằng dân trí của nhân dân thời Pháp thuộc, dễ đọc, dễ nhớ giúp cho nhân dân “Dân ta phải biết nước ta/Một là yêu nước, hai là trí tri”, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn biên cương bờ cõi, thêm yêu quý quê hương đất nước.

Từ khóa: tác phẩm, Địa dư nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VÕ THI DIỆU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *