22. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển khai tại Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh

22. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển khai tại Trường Cán Bộ Quản Lý Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Yêu cầu đổi mới quản giáo dục đòi hỏi đổi mới thanh tra giáo dục. Chuyển từ thanh tra công tác chuyên môn sang thanh tra công tác quản lý. Bài viết đề cập về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục và thực tế triển khai tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cùng với những kiến nghị đề xuất sau hơn một năm triển khai.

Từ khóa: thực tế triển khai, chƣơng trình bồi dƣỡng, thanh tra giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNG, NGUYỄN HỒNG LIÊU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *