21. Nhận thức về xây dựng văn hóa nhà trường tại một số trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

21. Nhận thức về xây dựng văn hóa nhà trường tại một số trường trung học phổ thông các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

TÓM TẮT: Văn hóa nhà trường yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đối với hoạt động của nhà trường và chất lượng giáo dục. Trong tiến trình xây dựng Văn hóa nhà trường, nhận thức đúng của những người trực tiếp tổ chức và thực hiện là cơ sở đem lại thành công. Khảo sát thực trạng nhận thức về công tác xây dựng văn hóa nhà trường tại một số trường trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện xây dựng văn hóa nhà trường ở khu vực này là nội dung bài viết mà tác giả đề cập.

Từ khóa: văn hoá nhà trường, trường trung học phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *