20. Xác định chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

20. Xác định chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

TÓM TẮT: Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, để đảm bảo chất lượng giáo dục, việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông là cần thiết. Kết quả đánh giá chất lượng học viên tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông so với chuẩn đầu ra là nguồn dữ liệu quan trọng giúp cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng.

Từ khóa: chuẩn đầu ra, đánh giá, chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI HOÀNG SANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *