18. Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

18. Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) Triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ KIM ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *