18. Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”

18. Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *