17. Ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy học – khó khăn và giải pháp

17. Ứng dụng công nghệ hội thảo truyền hình trong dạy học – khó khăn và giải pháp

TÓM TẮT: Hội thảo truyền hình trở thành một xu thể phát triển tất yếu của nền giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu dạy, học và nghiên cứu khoa học. Nhiều nhà trường ở Việt Nam đã áp dụng thử nghiệm phương thức dạy học này. Hội thảo truyền hình nhờ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông đã chứng tỏ có khả năng mang lại hiệu quả cao trong giáo dục, cho phép đa dạng hóa môi trường học tập (trao đổi thông tin, giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá)… từ đó tạo ra một cuộc cách mạng trong đào tạo. Hội thảo truyền hình bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan tuy vẫn còn hết sức khiêm tốn. Những khó khăn và thách thức vẫn còn ở phía trước bởi những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Xác định dạy học bằng Hội thảo truyền hình là một trong những xu thế dạy học căn bản của nền giáo dục trong tương lai, cần đưa ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại trên.

Từ khóa: công nghệ, hội thảo truyền hình, dạy học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐÀO TIÊN, TRẦN THỊ HẢO, TRẦN ĐÌNH TRÍ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *