15. Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học phân hóa ở trường phổ thông hiện nay

15. Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học phân hóa ở trường phổ thông hiện nay

TÓM TẮT: Tiến sĩ Howard Gardner – một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard – đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind” (tạm dịch “Cơ cấu của trí khôn”), công bố các nghiên cứu và lý thuyết của mình về sự đa dạng của trí thông minh. Chúng ta có thể vận dụng học thuyết này vào việc tổ chức dạy học phân hóa nhằm phát huy tối đa khả năng vốn có của từng học sinh, giúp các em định hướng được nghề nghiệp phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục. Bài viết đưa ra một số đề xuất bước đầu về việc vận dụng học thuyết này vào dạy học phân hóa ở trường phổ thông của Việt Nam.

Từ khóa: cơ cấu của trí khôn, trí thông minh, dạy học phân hóa, phân hóa trong, phân hóa ngoài, định hướng nghề nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM ĐĂNG KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *