15. Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ

15. Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ

TÓM TẮT: Hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ còn nhiều hạn chế và bất cập, chưa nâng cao được chất lượng r n u ện k  n ng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đề tài  “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố cần thơ” được nghiên cứu nhằm  làm rõ hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra người nộp thuế trong cơ chế quản  ý mới hiện nay cả về mặt  lý  luận và thực tiễn  Trên cơ sở đánh giá thực trạng của hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế tại ngành thuế thành phố Cần Thơ tác giả đề xuất những định hướng và giải pháp để hoàn thiện hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thuế.

Từ khóa: thanh tra, kiểm tra thuế; bồi dưỡng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *