14. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng

14. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng

TÓM TẮT: Phát triển đội ngũ cán bộ quản trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng không chỉ nâng cao khả năng điều hành quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý mà còn góp phần phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bài viết đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ theo chuẩn hiệu trưởng về các mặt ưu điểm và hạn chế, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trong tình hình mới.

Từ khóa: Đội ngũ cán bộ quản lý, thành phố Cần Thơ, chuẩn hiệu trưởng, phát triển đội ngũ quản lý.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM VĂN DŨNG, PHẠM THẾ SOẠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *