12. Đào tạo lãnh đạo trường học tại Úc

12. Đào tạo lãnh đạo trường học tại Úc

TÓM TẮT: Hệ thống giáo dục Úc có uy tín trên thế giới, nổi tiếng về cơ cấu hiệu quả và những phát triển có tính đổi mới trong chính sách giáo dục. Nhiều quốc gia khác trên thế giới đã học hỏi kinh nghiệm của Úc cải thiện hệ thống giáo dục đất nước. Để làm được điều này, Úc đã xây dựng mô hình phát triển những nhà lãnh đạo xuất sắc. Các trường học ở Úc luôn khuyến khích học sinh phát triển tư duy đổi mới, sáng tạo và độc lập. Trong trường học, học sinh sẽ học cách làm việc theo nhóm, giao tiếp hiệu quả với những người khác cũng như phát triển những kỹ năng thực tiễn và năng lực trí tuệ để thành công trên toàn cầu.

Từ khóa: lãnh đạo, trường học Úc, kỹ năng thực tiễn, năng lực trí tuệ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNG, LÊ THỊ NGỌC NHẪN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *