10. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

10. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Giáo dục kỹ năng hội đã đang đạt được nhiều thành quả trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội và công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Bài viết nhằm phân tích hiện trạng hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội, công tác quản lý nội dung này trong trường phổ thông cũng như các trung tâm giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: kỹ năng hội, giáo dục kỹ năng hội, quản hoạt động giáo dục kỹ năng hội, giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *