09. Xây dựng thang đo sự gắn kết của đội ngũ giảng viên đại học

09. Xây dựng thang đo sự gắn kết của đội ngũ giảng viên đại học

TÓM TẮT: Mục tiêu của bài viết này nhằm xem xét lại các tài liệu nghiên cứu về thang đo và mục hỏi được sử dụng trong thực tiễn và cơ sở để xây dựng một thang đo phù hợp với các định nghĩa về các khía cạnh của sự gắn kết theo mô tả của Kahn (1990) để phản ánh đầy đủ sự gắn kết tại nơi làm việc của giảng viên đại học.

Từ khóa: sự gắn kết, thang đo sự gắn kết, giảng viên đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÂM THỊ HOÀNG LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *