08. Học tập thông qua phục vụ cộng đồng

08. Học tập thông qua phục vụ cộng đồng

TÓM TẮT: Giáo dục đại học Việt Nam cần được đổi mới, để có thể tạo ra nguồn nhân lực có năng lực và chất lượng, hầu đáp ứng được thị trường kinh tế quốc tế đòi hỏi. Bài viết này giới thiệu phương pháp học tập thông qua phục vụ cộng đồng giúp sinh viên phát triển các kỹ năng và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.

Từ khóa: phương pháp học tập, phục vụ cộng đồng, kỹ năng sống, trách nhiệm công dân.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN TRUNG LẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *