07. Giáo dục phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh: những khó khăn, bất cập và một số kiến nghị, đề xuất

07. Giáo dục phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh: những khó khăn, bất cập và một số kiến nghị, đề xuất

TÓM TẮT: Giáo dục phổ thông thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều thành quả trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục; tuy nhiên, không ít những khó khăn, bất cập đang tồn tại trong một thời gian khá dài. Bài viết nhìn lại vấn đề và có một số đề xuất, kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động của các trường phổ thông tư thục ở Thành phố trong thời gian tới.

Từ khóa: hội hóa giáo dục, phát triển, trường phổ thông tư thục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN KHOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *