03.  Thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

03.  Thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

TÓM TẮT: Hiện nay, các trường cao đẳng đại học nước ta ngày càng quan tâm, nhận thức đúng hơn về thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên. Với bài báo này, chúng tôi làm rõ thực trạng thái độ đối với nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Tài chính – Marketing, từ những biểu hiện đến các kết quả đo lường; đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp cho sinh viên.

Từ khóa: thái độ, thái độ đối với nghề, sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ VĂN QUÝ, TRẦN CHÍ VĨNH LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *