02. Thực trạng thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên trong các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên trong các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên trong các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả thu được, đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có điểm trung bình là 4.10; đánh giá của sinh viên có điểm trung bình là 3.94, thấp hơn so với đánh giá của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên nhưng đều trên 3.51, rơi vào mức “khá”. “Một số hạn chế” có điểm trung bình là 1.12, rơi vào mức “thỉnh thoảng”. Mặc dù vậy, tỷ lệ phần trăm trong 6 biểu hiện hạn chế dao động từ 25.2% đến 34.5% tổng ba mức “thỉnh thoảng”, “thường xuyên” và “rất thường xuyên” cho thấy những hạn chế cần được khắc phục kịp thời để nâng hiệu quả công tác này ở mức cao hơn.

T khóa: chính sách, thực hin chính sách, thc trạng thc hin chính sách đi với sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÂM THỊ KIM LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *