02. Bước ngoặt trong sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên đối với giáo dục đại học

02. Bước ngoặt trong sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên đối với giáo dục đại học

TÓM TT: Tiếng Anh đóng vai trò quan trng đi vi vic phát triển ngun nhân lc cht lượng cao, là chìa khóa cho quá trình hội nhập và phát triển. Việc nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh đã trở thành một nhu cầu cấp thiết của hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là giáo dục đại học. Theo đó, những cải cách và thay đổi lớn trong việc “đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ; xây dựng các dữ liệu ngân hàng câu hỏi, phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của người học…; nâng cao hiệu quả công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo các môn ngoại ngữ” (Đề án ngoại ngữ quốc gia 2008-2020) là bước đi quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên đối với giáo dục đại học.

Từ khóa: chất lượng, dạy và học, giáo dục đại học, không chuyên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÁI BÌNH LONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *