04. Một số vấn đề cần quan tâm đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa

04. Một số vấn đề cần quan tâm đối với cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trước yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ NGỌC THẠCH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *