02. Đổi mới công các đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

02. Đổi mới công các đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN TẾ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *