17. Hội Nghị giao ban Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố: Hà Nội – Hải Phòng – Đà Nẵng – Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

17. Hội Nghị giao ban Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố: Hà Nội – Hải Phòng – Đà Nẵng – Cần Thơ – Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2015 – 2016

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ LUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *