16. Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng với công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

16. Sở giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng với công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Quá trình đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đòi hỏi sự nỗ lực của toàn xã hội. Trong đó, đội ngũ nhà giáo có vai trò hết sức quan trọng bởi họ chính là lực lượng trực tiếp đóng góp vào sự đổi mới này. Để nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo, công tác bồi dưỡng phải được tiến hành thường xuyên và có bài bản.

Từ khoá: đổi mới, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐÀM THỊ KINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *