14. Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông

14. Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng – an ninh trong trường trung học phổ thông

TÓM TẮT

Giáo dục quốc phòng – an ninh là một trong các nhiệm vụ dạy học ở trường phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bộ môn Giáo dục quốc phòng – an ninh đã có một vị trí quan trọng trong chương trình giáo dục bậc trung học phổ thông. Đánh giá công tác này trong thời gian qua là việc làm cần thiết để tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh trong nhà trường thời gian tới góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân thực sự vững mạnh.

Từ khóa: giáo dục quốc phòng – an ninh, giải pháp, nâng cao chất lượng, bảo vệ tổ quốc.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN VIỆT TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *