14. Giải pháp phát triển hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới

14. Giải pháp phát triển hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trước yêu cầu đổi mới

TÓM TẮT

Đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, việc phát triển hệ thống các sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục là rất cần thiết. Vận dụng những nền tảng và thành tựu đã có tại các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cùng với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước ban hành nhằm phát triển quy mô hơn, hệ thống hơn các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục nước nhà.

Từ khóa: phát triển, cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ THÚY QUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *