13. Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở tại Hớn Quản, Bình Phước

13. Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở tại Hớn Quản, Bình Phước

TÓM TẮT

Hoạt động chuyên môn hoạt động trung tâm trong nhà trường trung học sở, vai trò quyết định chất lượng dạy học của nhà trường. Chính vì vậy các nhà quản lý cần thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục của nhà trường.

Từ khóa: quản lý hoạt động tổ chuyên môn, trung học cơ sở, huyện Hớn Quản.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ KIM SA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *