12. Từ thực tiễn đến giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn Giáo dục công dân

12. Từ thực tiễn đến giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên môn Giáo dục công dân

TÓM TẮT

Để giáo dục pháp luật trong nhà trường hiệu quả, bên cạnh các yếu tố về điều kiện dạy học cần có đội ngũ thầy cô có kiến thức luật pháp vững vàng và phương pháp giảng dạy pháp luật phù hợp. Tuy nhiên, tình hình thực tế hiện nay, giáo viên giáo dục công dân hầu hết chưa được đào tạo chuẩn về kiến thức và phương pháp dạy pháp luật trong trường sư phạm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả giáo dục pháp luật cho học sinh.

Từ khóa: kiến thức pháp luật, giáo viên môn Giáo dục công dân.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HỒNG LIÊU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *