12. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục

12. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT

Trong nhà trường phổ thông, cán bộ quản các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong các trường học. Họ là những người truyền cảm hứng cho học sinh, giáo viên, nhân viên và các thành viên của cộng đồng để tăng cường việc giảng dạy, học tập, giáo dục nhằm đảm bảo kết quả học tập, giáo dục tốt nhất của tất cả học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý trong trường phổ thông có vai trò quyết định cho sự phát triển của nhà trường. Họ được xem là thủ lĩnh, là linh hồn của tập thể sư phạm. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý nói chung và cán bộ quản lý trường phổ thông nói riêng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục qua hoạt động bồi dưỡng là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thiết thực hiện nay.

Từ khóa: chất lượng bồi dưỡng, cán bộ quản lý trường phổ thông, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ LAN HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *